Wat is PRT?

Traumatische ervaringen – herstarten met PRT. 

PRT

staat voor Primal Rebirth Therapie. Primal staat voor het jongste, de eerste ervaringen van een kindje. Die zijn bepalend voor de verdere ontwikkeling.

Meestal is zwangerschap voor de aankomende ouders een wens die in vervulling gaat. De aanstaande moeder koestert het ongeboren kindje in haar buik. In de negen maanden van de zwangerschap groeit de band tussen moeder en kind.

Als de baby geboren wordt is er volop liefde en geborgenheid. Zo ervaart het kindje een ‘welkom op deze wereld’. In de periode van foetus tot ongeveer het 2de jaar ontstaan reactiepatronen. Daardoor wordt elk systeem in het lichaam beïnvloed. Ook vindt er een gezonde  hechting plaats. Deze is bepalend voor de verdere ontwikkeling van baby naar peuter, kleuter enz.

Maar soms is de situatie niet optimaal. Er vinden overprikkelingen plaats. Bijvoorbeeld door stress van de moeder. Die spanning, die de moeder ervaart, draagt ze onbewust over op het ongeboren kind. 

Er zijn talrijke oorzaken te bedenken waardoor het kindje zich ook na de geboorte niet vrij en onbevangen ontwikkelt. Het gebruikt in feite al heel jong overlevingsstrategieën. Om zich ‘staande’ te houden. Ook kan er sprake zijn van onder- of overprikkeling van het kind. Daardoor kan zelfs de hechting tussen moeder en kind verstoort raken. Dit kan op latere leeftijd ervaren worden als niet veilig en spanningen voelen, aangepast gedrag vertonen enz. enz.

Rebirth

staat voor hergeboorte.  Een nieuwe start kunnen  maken. Oude patronen die vroeger helpend waren, achter je te kunnen laten. Om een nieuwe weg in te slaan, die je sterker en bewuster maakt van wie jij bent en hoe jij wilt leven.

Therapie

is gericht op de toekomst, gebruik makend van jouw potentie om jezelf te worden. Dit kan een traject zijn waarin we samen gaan kijken hoe we in het hier en nu verder kunnen. Met als doel je oorspronkelijke zelf weer te kunnen zijn.

Traumatische ervaringen – herstarten met PRT.  In het boek Je eigen wijze weg heel het innerlijke kind’ kun je meer lezen over dit onderwerp.